Lean Bouwen

Lean is de naam van de productie-filosofie van Automobiel bouwer Toyota. De Lean-filosofie is door het succes van Toyota een beproefde manier om tegen een bedrijfsproces aan te kijken en deze processen continu te verbeteren. De Lean manier van denken is van toepassing op ieder proces en heeft haar waarde ook bewezen in andere sectoren dan de automobiel industrie.
Lean gaat onder andere uit van het navolgende principe: Alle activiteiten binnen een organisatie die rechtstreeks bijdragen aan dat waar de klant voor betaalt is waarde; al het overige is verspilling. De uitdaging ligt nu hierin om iedereen binnen de organisatie actief bij te laten dragen aan enerzijds het vergroten van waarde en anderzijds het terugdringen van verspilling.


Een succesvolle introductie van Lean kent twee peilers: Continue verbetering en respect voor mensen. Lean behelst namelijk veel meer dan efficiënte bedrijfsprocessen; het is een mensgerichte filosofie die de mensen op de werkvloer - waar de waarde gecreëerd wordt - centraal stelt en hen integraal onderdeel maakt van het proces van continue verbetering. ArcWay heeft nu een aantal jaar ervaring binnen de bouw met het toepassen van de Lean principes
op bouwprojecten. Wij zijn dan ook, samen met onze partners, overtuigd dat het nuchter en doelmatig toepassen van de principes van het zgn 'Lean Bouwen' het verschil gaan maken.


Het enthousiasme van onze bouwpartners en de forse verbeteringen die we met relatief kleine inspanningen realiseren sterken ons in onze overtuiging dat Lean Bouwen een grote belofte inhoudt voor een nieuwe manier van bouwen en samenwerken.

Voordelen Lean Bouwen

 • Betrouwbaarheid - de opleverbetrouwbaarheid van bouw- en renovatieprojecten verbetert;
 • Snelheid - de doorlooptijd van bouw- en renovatieprojecten wordt aanzienlijk verkort;
 • Draagvlak - gezamenlijk opgestelde en daardoor door iedereen gedragen plannen en
  afspraken;
 • Preventief - knelpunten worden gezamenlijk vooraf opgelost en niet pas in de uitvoering;
 • Afspraak is afspraak - tijdens de voorbereiding worden uitvoeringsafspraken gemaakt die in
  de uitvoering ook worden bewaakt;
 • Samenwerking - de samenwerking tussen de verschillende disciplines wordt door de
  gemeenschappelijke voorbereiding verbeterd;
 • Creativiteit - er komen creatievere oplossingen naar boven door verbeterd inzicht in de
  werkzaamheden;
 • Vertrouwen - alle bovenstaande punten vergroten het onderlinge vertrouwen.