BIM

BIM staat voor Building Information Modelling, oftewel Bouw Informatie Model. Het is een hulpmiddel waarin de bouwinformatie (data) met behulp van integrale 3-D computermodellen gemaakt en beheerd wordt.

ArcWay werkt met partners die met 3-D tekenprogramma’s werken. Tekenprogramma’s die volledig afgestemd zijn op het met BIM werken.

Het gebouw wordt middels simulatie van het bouwproces al in de tekenfase waarheidsgetrouw en “reëel” gemaakt met BIM en Virtueel Bouwen. Knelpunten kunnen op deze wijze vroegtijdig worden aangepakt, met als voordeel een soepeler en efficiënter proces. Integratie van alle disciplines in het faalkosten gevoelige proces dat “bouwen” heet wordt hiermee overzichtelijk.

Virtueel Bouwen is het hulpmiddel waarmee het bouwproces met de informatie uit het BIM op realistische wijze wordt gevisualiseerd en gesimuleerd.

BIM en Virtueel Bouwen maken het mogelijk ontwerpinformatie en productie-informatie gedurende het gehele bouwproject eenvoudiger en consistenter te beheersen en te beheren. Het gehele proces wordt daardoor efficiënter (lees: goedkoper). Veel faalkosten worden hiermee vermeden.

Alle partijen, van opdrachtgever tot leverancier, worden op deze manier van de juiste informatie voorzien. Bovendien wordt alle beschikbare informatie eenvoudig op juistheid getoetst en blijven de juiste partijen verantwoordelijk voor hun "product". Zo hebben alle partijen voordeel van de inzet van BIM en wordt de kracht optimaal benut.